BNBO falder for VVM-redegørelser

Vordingborg Kommune er ligesom mange andre kommuner påtvunget at udpege BoringsNæreBeskyttelsesOmråder, BNBO, for at beskytte grundvandet mod forurening af pesticider.
I den forbindelse har kommunen fået ingeniørfirmaet Rambøll til at udarbejde en rapport. I den står bl.a.: ”Det skal dog understreges, at grundvandskemi i en indvindingsboring er en blanding af grundvandet fra hele det grundvandsdannende opland. Den andel af grundvandet, der stammer fra infiltration indenfor BNBO, er ofte kun en brøkdel af al vand, der strømmer til en indvindingsboring. Derfor kan grundvandskemien ikke stå alene ved vurdering af risikoen indenfor BNBO, men kan bruges som en støtteparameter i en helhedsvurdering”, se yderligere. Ved direkte forespørgsel bekræfter GEUS ovenstående og tilføjer at oprettelsen af BNBO er en politisk beslutning – underforstået – den savner faglig logik. Ved granskning af seneste måleresultater af grundvandsforurening er konklusionen, at forurening af grundvand, ikke kan henføres til brug af pesticider på landbrugets dyrkningsflade i de sidste 20 år.Ville brug af de nuværende godkendte pesticider være et problem for grundvandet ville det være på hele dyrkningsfladen, hvor de skulle forbydes og ikke kun i nærheden af vandboringer.

Planlægningen af BNBO områder skal godkendes med baggrund i miljøvurderingsloven. Bæredygtighed og ressourceeffektivitet fremhæves i lovens formålsparagraf.

Ressourceforbruget til dyrkelsen af en afgrøde er ens hvad enten man bruger pesticider eller ej.
Ved at forbyde eksisterende godkendte pesticider på BNBO påføres samfundet en formindsket ressourceeffektivitet, da høstudbyttet alt andet lige bliver mindre.

Det viser sig ofte at det er den samme instans der planlægger BNBO og tilhørende miljøvurderingsrapporter (VVM-redegørelser).

Inhabiliteten er åbenbar, da det er ret usandsynligt, at planlagte BNBO underkendes af en miljøvurdering, der begge er udarbejdet af samme instans.

Derfor er VVM-redegørelser der ikke er udarbejdet af uvildige instanser intet bevendt.

Med en upolitisk og uafhængig VVM-redegørelse i hånden burde mange BNBO kunne ophæves.

BNBO er endnu et bevis på at forureningsproblemer er proportional med ansatte i miljørelaterede institutioner.

De opfinder miljøproblemer, som hviler på et usagligt grundlag eller ikke findes – ren beskæftigelsesterapi.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *