Category Archives: Affaldspolitik

Planøkonomisk affaldshåndtering

Vi har ikke affald – vi har ressourcer lyder mantraet. Men offentlige myndigheder skal kun sætte rammerne og overlade det praktiske til civilsamfundet. Derfor blev en klage indsendt til Miljøministeriet i marts 2022 Svar nr 1 af 2022-05-03 Replik på svar nr 1 2022-05-09 Svanr nr 2 fra Miljøministeriet 2022-08-09  

Konsulenter lukrerer på offentlige monopoler

Direktør for Niras skriver den 30/5, at opgaverne ville blive løst med smallere kompe­tencer og erfa­ringsgrundlag, hvis ikke de rette eksterne konsulenter inddrages. De opgaver som Niras og andre ingeniørfirmaer løser for kommunerne sker indenfor nogle beskyttede rammer med monopollignende status. F.eks. på spildevandsområder får eksterne konsulenter de opgaver som miljøstyrelsen og kommunernes embedsmænd stiller.… Read More »

Mindre affald – mere ansvar

Langt de fleste smider deres affald ud i skraldesækken, men ikke Jørn Rasmussen. I over 20 år har han med såkaldt kildesortering undgået at blive del af renovationsordningen, som han mener er overflødig og tager ansvaret fra befolkningen.  Vordingborg – ”Der findes ikke affald – kun ressourcer”, citerer Jørn Rasmussen med henvisning til sloganet i… Read More »