Konsulenter lukrerer på offentlige monopoler

Direktør for Niras skriver den 30/5, at opgaverne ville blive løst med smallere kompe­tencer og erfa­ringsgrundlag, hvis ikke de rette eksterne konsulenter inddrages.

De opgaver som Niras og andre ingeniørfirmaer løser for kommunerne sker indenfor nogle beskyttede rammer med monopollignende status. F.eks. på spildevandsområder får eksterne konsulenter de opgaver som miljøstyrelsen og kommunernes embedsmænd stiller. Alt sammen legaliseres på behørig vis af folkevalgte politikere.

Konstruktionen har medført at over 90 % af spildevandet nu ledes via et vidtfavnende transportnet til store centrale renseanlæg. Indtrængende grundvand på 25 % er ikke usædvanlig. Alene transportnettet udgør alene 70 % af de totale driftsomkostninger. Fossil energi til pumper, kvælstoffordampning og kemikalier til fosforfældning og hæmning af svovldampe følger også med disse højteknologiske løsninger.

Havde området været udsat for reel konkurrence eller 100 % brugerindflydelse i planlægningsfasen, havde mere naturnære og decentrale løsninger fået større udbredelse. Lavteknologiske grønne løsninger hvor spildevand vendes til noget positivt nemlig ”vand med næringsstoffer” lader fotosyntesen og solens energi lave ny biomasse uden slam. Eksterne konsulenters løsninger medfører i øjeblikket mange forurenende overløb og ca. 600.000 tons problematisk slam som restprodukt.

Når regnskabet engang skal gøres op på den nuværende ikke bæredygtige måde at rense vores spildevand på, så håber jeg at Niras og lignende firmaer har deres erhvervsforsikringer i orden. Niras har i hvert fald været vidende om ovenstående betragtninger siden år 2009, hvor undertegnede og en civilingeniør havde et møde i kommunal regi med en specialkonsulent fra Niras.

Ikke før man har inddraget borgernes iderigdom og det frie markeds innovation, kan man på et reelt grundlag vurdere, om der er behov for eksterne konsulenter i kommunernes spildevandsplanlægning.

Bragt i Jyllands-Posten den 27/6-2019

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *