Eliten har mistet overblikket i folkevandringsdebatten

Majoriteten af de såkaldte ansvarlige, lige fra politikere og eksperter til meningsdannere, har mistet orienteringssansen i folkevandringsdebatten. Forklaringen kan være, at de fornægter et nationalt tilhørsforhold.
Under alle omstændigheder er elitens, også kaldet de snakkende klasser, identitetskrise en katastrofe for befolkningerne både syd og nord for Middelhavet. Klik
 for avisartikel 

For at forstå baggrunden for den ukontrollable folkevandring, som i øjeblikket fylder meget i medierne, kommer vi ikke uden om EU.

I over 20 år har EU-projektet for mig kun været et spørgsmål om tid, hvornår det gik i opløsning. Når EU’s største og økonomisk stærkeste land, Tyskland, går enegang omkring accept af folkevandringen fra syd, er dødsdommen over EU-projektet afsagt. Sandet i timeglasset for projektets opløsning vil fra nu af løbe hurtigere. Europas befolkninger kan derfor snart se frem til at få deres grænser tilbage og Europa med mange forskellige kulturer, og deraf afledte rigdom, kan igen få lov at blomstre.

Forudsætningen for at opretholde stabile nationale stater med interne åbne grænser i EU området var, at der kunne opretholdes kontrollable ydre grænser. Den EU elite, som findes i alle lande inkl. Danmark, som har forrådt EU landenes befolkninger, har hverken evnen eller viljen til at genetablere disse ydre grænser. De østeuropæiske lande er bedst vaccineret imod hvad store unioner kan føre til og bør derfor nu have større opmærksomhed. Ungarns Viktor Orban har i min optik ikke på samme måde mistet forstanden som tyske Angela Merkel, der måske kæmper med et skyldkompleks.
Enten skal alle EU’s ydre grænselande følge Ungarns eksempel, hvilket er meget usandsynligt, eller også må alle EU lande genetablere en national grænsekontrol. Og hvorfor nu det?

En syg patient skal helbredes inden alle bliver smittet
En fortsat folkevandring vil ødelægge 2 civilisationer. Europa vil blive drænet for alt for mange ressourcer pga. religiøse konflikter og fjendtlige parallelsamfund. Den muslimske verden, Nordafrika over Mellemøsten til Indonesien, bliver drænet for de mest ressourcestærke borgere, der skal hjælpe med til at genopbygge de lande de er flygtet fra, når krigstrætheden melder sig.
I øvrigt er det meget underligt, at store dele af den muslimske verden, der i udstrækning er meget større end Europa, ikke er mere solidariske med de flygtninge, der har samme kultur og religion som dem selv. Ved at støtte folkevandringen til EU bliver disse lande ikke konfronteret med de menneskelige lidelser, som deres religion i stor udstrækning tilsyneladende er årsag til.

Folkevandringen er også et demografisk problem.
Havde Danmark haft den samme befolkningstilvækst som Syrien de sidste 50 år, ville vi nu være 19,6 mio. og ikke 5,6 mio. og med en tilvækst som Saudi-Arabien havde vi i Danmark i 2015 været 29,5 mio.

Ved at tillade en fortsat folkevandring forhindrer vi at de, hovedsageligt muslimske lande, bliver konfronteret med de ulemper, der følger med, og får dem løst, når kvinden bliver holdt udenfor arbejdsmarkedet og ikke er ligestillet med manden og i stedet er reduceret til at behage ham og forøge slægten og klanen med nye individer, når det passer ham.

De skæbner, der nu har mistet deres hjem og eksistensgrundlag øst og syd for Middelhavet og kommer til EU-landene, skal hverken integreres, lære det lokale sprog eller ud på arbejdsmarkedet. De skal have fred og ro i opsamlingslejre på samme måde, som man kan læse krigsfordrevne efter anden verdenskrig fik i Oksbøllejren. Flygtningene fik dér øvet sig i gode demokratiske regler, og andre basale institutioner som skoler og lign. blev oprettet, men de fik aldrig undervisning i det danske sprog.

Efter at jeg for mange år siden havde arbejdet i Canada i et halvt år, søgte jeg om at immigrere til landet. Det kunne jeg godt, men så skulle jeg rejse tilbage til Danmark og søge derfra, selvom jeg havde et fast arbejde.
Er der nogen fra de føromtalte lejre eller andre uden dansk statsborgerskab der skulle få samme ønske om at immigrere til Danmark, skal beskeden være den samme, at det skal gøres fra deres hjemlande.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *