Kloakadvarsel

Advarsel til alle vedr. Guldborgsunds spildevandsplaner.
Vi er her nogle personer der har brugt en del tid på at sætte os ind i baggrunden for Guldborgsund Kommunes
spildevandsplanlægning, både fagligt og juridisk.
Igennem 4 år har vi sendt høringssvar og advarsler, når det har været muligt. Lidt har det hjulpet, men de
grundlæggende problemer er det ikke lykkes os at komme igennem med.
Der er lovhjemmel til at kommunen kan stille krav til udløb til recipientområder (Recipienter er de vandløb,
søer og have, der modtager renset spildevand), men denne lovgivning efterlever myndighederne ikke på rette
vis. Der er derimod ikke lovhjemmel til hvordan spildevand skal renses og da slet ikke, at det skal foregå på et
centralt kommunalt renseanlæg. – se Indlæg i avisen

Kort sagt drejer det sig om, at foretage rensningen så tæt på kilden som muligt, derved udnyttes spildevandets
skjulte gødningsværdi bedst.
Bundfældningstanken omsætter 50-85 % af det organiske materiale. Derefter forsættes med forskellige
grønne løsninger hvor bakterier i vækstmediet (jord og vand) omsætter det sidste organiske materiale til
uorganiske næringsstoffer, som planterne kan optage og udnytte til gavnlig biomasse og kredsløbet er sluttet.
Tænk her på de åbne grøfter langs bivejene fra ældre tid. Her blev meget køkken – og kloakvand omsat inden
det nåede nogen recipient.
På forskellig vis har ovenstående været fremført for mindst halvdelen af det nuværende byråd.
Ethvert forsøg på at få foretræde for de ansvarlige i Teknik- og Miljøudvalget, for at få afklaret misforståelser
og afdækning af hvor nuværende lovgrundlag krænkes, afvises eller ignoreres.
Så er det nemmere at gemme sig bag embedsværkets magtapparat.
Ligeså lidt en domstol kan udstede domme i en retssag hvor ingen anklager er til stede men kun forsvaret,
ligeså lidt kan udvalget forlange at deres beslutninger skal efterleves, når vi anklagere ikke må fremlægge
vores anbringender gerne med forsvarets tilstedeværelse (forvaltningen).
Til alle der læser dette og står overfor en tvangstilslutning til det offentlige kloaknet er vores utvetydige
anbefaling derfor. Afvis tilbuddet, da det udover at være et fallitbo, ikke er bæredygtig i miljømæssig
sammenhæng og tillige mangler lovhjemmel.
Sign.
Thomas Tranberg, Vålse Vesterskovvej 14, 4840 Nr. Alslev
Leif A. Jensen, Stubbekøbingvej 12, 4840 Nørre Alslev
Jørn Rasmussen, Pilealle 5, 4760 Vordingborg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *