Medierne svigter Folketinget imod at blive ført bag lyset af underlødige forskere

På baggrund af en tabel der på alle måder fuldstændig er overeksponeret har Folketinget været på den anden ende i næsten 2 uger.
At alle disse skønnede tal på nogen måde skal tages alvorligt er meget alarmerende.

Man sætter skønnede tal ind i en tabel med et ciffers nøjagtighed, og konkluderer på denne baggrund et resultat efter en 6-årig periode, som så danner baggrund for kommende gødningsregler!
Man afslører hermed at man slet ikke forstår alle naturens selvregulerende mekanismer.
Det er beskæmmende at hele koglet af journalister, majoriteten af forskere og politikere tilsyneladende tager den højtidelig. Ikke mindst det konservative folkeparti er røget i med begge ben.
At Eva Kjær Hansen har sat sin underskrift på denne tabel, må heller ikke glemmes.
Dommen bliver hård når der engang skrives danmarkshistorie om vor tid , er jeg bange for.

Indsat oktober 2018

Indsat februar 2016
TabelfupOver en seksårig periode siger:
Eva Kjær´s udregning et minus på 18.000 ton kvælstof.
Uden baselineeffekten fra 2013-2015 et minus på 6.900 ton kvælstof

Men det er overhovedet ikke Nitratkvælstoffet fra landmandens drænrør der er problemet.
Nitrat NO3 virker diametralt modsat af hvad forskerne bilder politikerne ind.

Udvikling i kvælstofudledning

Århus universitet har målt sig frem til at der over de sidste 25 år er udledt 50.000 tons mindre kvælstof fra landjorden til de kystnære områder.

Fiskestatistik landede 1996 - 2014 grafik
Ifølge https://www.statistikbanken.dk/FISK2 (Danmarks Statistik) blev der af fisk landet i
1996:… 1.665 mio. kg og i
2014:… …749 mio. kg.
Altså en nedgang på 55 pct.

Uden Nordsøen:
1996:… 650 mio. kg og i
2014:… 230 mio. kg.
Så er det en nedgang på 65 pct.

 

En plausibel forklaring er, at der har været for lidt kvælstof, N i forhold til det til enhver tid værende fosfor P, da det er N/P forholdet der er interessant.
Er der 7 dele N eller mere i forhold til P giver det sunde alger som er basis for en produktiv fiskeyngel. Netop i lavvandede kystnære områder er der mulighed for meget fiskeyngel, hvis der er sunde zooplankton tilstede. Se yderligere om teorien (Video på 12,5 min. Ændret 6/1-2021)

Forskerne fra vores universiteter der rådgiver politikerne snakker aldring om N/P forholdet.
Ej heller snakker de om negative blågrønalger der har gode formeringsbetingelser, hvis der er for lidt kvælstof i havmiljøet.

Men som Bjarne Brønserud skriver i Den morsomme kvælstofdebat

Men det måske knap så morsomme er, at under alle disse politiske manøvrer gemmer der sig nogle magtinteresser.

  • For universiteterne handler det om ca. 1.000 mio. kr. i årligt tilskud fra Miljø- og Fødevareministeriet.
  • For ministerier og styrelser handler det om magt over detailstyringen af alt, hvad landmanden foretager sig 365 dage om året – altså magt og bevillinger.
  • For stærke kræfter på tværs i Folketinget handler det om en årlig bevilling til økologisk landbrug på 400 mio. kr., vel at mærke oven i den almindelige EU-støtte.
  • Alt sammen penge, som hentes ud af landmandens lommer og fra EUs landdistriktsmidler.

Men man kan ikke klandre ovenstående interessegrupper for deres meget udspekulerede opskrift ”Kvælstof er samfundets skurk som skal bekriges med alle midler”.
Som forsker og ekspert i hvor farlig kvælstof er, har man sikret sig at de forskningsmæssige foderkrybber vil være fyldt til evig tid, da kvælstof (N) er en af de vigtige grundstoffer for al liv på jorden.
Den atmosfæriske luft indeholder næste 80 % N og indgår i naturens kredsløb som byggesten i al plantevækst og dermed føde for pattedyr.

Når en venlig ukritisk journalist er mikrofonholder for en såkaldt forsker og professor (hvilket misbrug af titler) som bl.a. Stiig Markager beundrer jeg ham ikke så meget for det han siger, men mere for at han kan holde masken og se alvorlig ud, når han kommer med alt sit vrøvl, sludder og fri fantasi.

Lige til at brække sig over
Men dem som man derimod kan klandre er den danske journaliststand og redaktionschefer, der fuldstændig svigter deres fornemmeste opgave, at være garant for at et samfund forbliver sundt ved at være kritisk overfor enhver form magtmisbrug og alle de plattenslagere, der dækker sig bag falske miljøhensyn.
At være tilskuer til hvordan de officielle medier i sidste halvdel af februar måned af 2016 har siddet og interviewet hinanden og kloget sig på landbrugspakken er lige til at brække sig over.

Så jeg tilslutter mig Jeppe Juhl i Newspeek. Gud bevare Danmark men ikke Danmarks Radio.

Mogens Dyhr-Nielsen om en serviet med replik:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *