Organisering af forsyningsselskaber må nytænkes

Forslag til overskrift i mangel af bedre
Uffe afslører behovet for reorganisering af forsyningsselskaberne eller
Politikere ud af forsyningsselskaber og lad nærdemokratiet blomstre eller
Organisering af forsyningsselskaber må nytænkes

Synes at det er flot, som avisen har dækket Uffe Thorndahls problemer med lokale politikeres ansvarsforflygtigelse og myndighedernes vægring ved at leve op til offentlighedsloven.

Dette sat op imod politikernes ønske om ”gode vilkår for nærdemokrati og borgerinddragelse […] at borgere har videst muligt omfang har indflydelse på beslutninger, der berører deres hverdag”, taler for sig selv.

Den vedholdenhed Thorndahl udviser, er helt enestående.
Med flere af hans slags ville den samme scene fremtræde i andre kommuner.

Derfor mener undertegnede, at selve organiseringen af landets forsyningsselskaber skal have fokus. Med 10 år på bagen er en evaluering også passende.

1) Centrale styrelser udstikker detaljerede regler/indsatsplaner som kommunerne skal efterleve. Men ofte strider de både imod naturlovene og krænker proportionalitetsprincippet.
Kommunerne skal stå på mål og forsvare tåbelighederne og evner ikke i tilstrækkelig grad tilbagemelde dette. Som det er nu burde borgerne derfor have direkte adgang til centrale myndigheder både i planlægningsfasen og løbende, så ville tåbeligheder og fejl meget hurtigere blive rettet. Men i stedet bliver aben – populært sagt – sendt videre til forsyningsselskaberne.
Bedre ville det dog være, hvis detailstyringen ophørte og kun de overordnede rammer blev fastlagt. Det kommunale selvstyre/nærdemokrati ville så få tiltrængt næring.

2) Forsyningsselskaber har monopollignende status og behandler brugerne derefter. Der er jo ikke andre steder at flygte hen.
De forsyningsområder der vanskeligt kan konkurrenceudsættes (nok vand og varme) skal flertallet i bestyrelserne som udgangspunkt kun bestå af brugerne, som vi kender fra vandværkerne.
Spildevandsområdet er et kapitel for sig, som det er gået helt galt med.
Området skal løbende decentraliseres og overdrages til brugerne.
Det politiske segment skal kun have kontrolfunktionen med at grænseværdier overholdes. Derved bliver inhabilitet et mindre problem.
Kort sagt skal forsyningsselskaberne afpolitiseres og brugerne overtage dirigentstokken. Hvad der er relevant at konkurrenceudsætte må tiden vise.

Som bragt i avisen:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *