Stubbes kamp – alles kamp og mindeord

 

 

 

Da miljøaktivismen og Danmarks Naturfredningsforening for ca. 50 år siden overtog dirigentstokken skete først en centralisering af spildevand med hovedsalig mekanisk rensning og udledning til strømfyldt farvand. Senere skete en yderligere centralisering med en mere kontrolleret bakterieaktivitet, (biologisk rensning over 2-4 dage) udfældning af fosfor og slam som et problematisk restprodukt.

Tidligere skete spildevandsrensningen decentralt med stor naturlig bakterieaktivitet over mange flere dage – ja ofte mange år. Miljøfremmede stoffer blev dengang tilbageholdt på landjorden og ikke udledt til det marine miljø, som på en måde nu er blevet losseplads.

Men når spildevandsplaner skal udfærdiges, er det vandområderne der skal have første prioritet.

Efter diverse aktindsigter og udsagn fra centrale myndigheder viser det sig, at Guldborgsund Kommune hverken tager hensyn til vandområdeplanerne eller proportionalitetsprincippet (færrest brug af ressourcer). Nuværende spildevandsplaner/kloakoplande hviler derfor på et ulovligt grundlag.

Men centrale miljømyndigheder og deres satellitkontorer i kommunerne er både ansvarlig og udfører selv kontrollen på området. Det svarer til at en totalentreprenør selv skal vurdere evt. bygningsfejl. Derfor fejler intentionerne i vores miljøpolitik, i det her tilfælde måden spildevandshåndtering planlægges.

Det bliver ikke mindre problematisk når domstolene indblandes. Dommerne er ofte meget famlende når argumenterne i miljøsager fremføres i retssalene. Der er hverken hoved eller hale i mange domsafsigelser.

Domme der hviler på forventelige lovlige spildevandsplaner er selvsagt problematisk, når det viser sig, at planerne netop ikke hviler på Folketingets oprindelige miljø-lovgrundlag. Miljø og jura passer sammen som ild og vand. Justistmord er faktisk uundgåelig.

Så det er ikke Lille Slemmingevej 7´s kamp alene. Deres kamp vedrører os alle sammen. Et decentralt pilerenseanlæg blev de nægtet, en saglig begrundelse via aktindsigt for tvangstilslutning til offentlig kloaknet ligeledes.

Som supplement til øvrige artikler her i avisen kan undertegnede henvise til nogle videoer, da kommunen den 14. april 2016 med vold og magt gravede et hul i 6 meters dybde midt på vejen ud for hvor fam. Stubbe bor.  Hele operationen løb op over en kvart million.

Et manifest over en total idiotisk spildevandsplanlægning og hvad et monopolmisbrug kan munde ud i.

Som bragt i avisen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *