Vis naturlovene respekt

De vægtige grunde til, at miljøreguleringer skal foretages på baggrund af reelle målinger og ikke modelberegninger, er efterhånden så åbenlyse, at politikere, der stritter imod, vil få vanskeligheder ved genvalg.

Det er lidt af en falliterklæring, at det nok mere er offentliggørelsen af, hvordan et af vore nabolande løser et påstået miljøproblem end research fra vores egne statsstøttede medier. Dette forhold burde medtages i det forestående medieforlig.
Årsagen til, at jeg skriver ”påstået”, kræver en uddybning.
Reelle målinger er kun et delmål til, hvad der skal kæmpes for efterfølgende.

Når der efter nogen tid foreligger en masse målinger, har politikerne en masse materiale at brodere videre på.
Hvis der et år måles et kvælstofindhold, der overskrider nogle grænseværdier – hvad så?
Straks kan myndighederne fremture med reducering af tilladte gødningsmængder med henvisning til, loven om gødning og plantedække.
Skyldes overskridelsen ekstra nedbør, burde det sagligt set ikke have indflydelse på den tilladte gødningsmængde i kommende dyrkningsår, tværtimod.
Men er der overhovedet nogen, der har et ædrueligt bud på, hvad en saglig korrekt grænseværdi ​for nitratkvælstof skal være !
Jeg skal ikke kloge mig på, om alle de øvrige parametre som EU direktiver foreskriver og de ekstra som tyskerne også måler på – Blot vil jeg sætte et stort spørg​s​mål ved hvor relevant målinger af nitratkvælstof er.
Naturen har så mange selvregulerende mekanismer overfor dette uorganiske næringsstof,  som vi mennesker ikke kan lovgive os ud af.
Med andre ord kommer der ikke noget godt ud af at gøre os til herre over naturlovene. Den kamp er i øvrigt tabt på forhånd.
Derfor, når politikerne er blevet overbevist om det fornuftige i, at miljøreguleringer skal foretages på baggrund af reelle målinger, skal et endnu vigtigere mål have fokus.
Hvordan får vi forklaret landets lovgivere og de miljøforskere, der er på finansloven, at regulering af nitratkvælstof tager naturens egne love sig af.
Når vi mennesker forsøger med vores ”naturlovgivning” skaber det kun kaos og ødelægger mere end det gavner.
Når dette erkendes, så kan ”Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække”  (forkortet kvælstofreguleringsloven)​ udfases og en masse fortrædeligheder vil ophøre.
Først da – ​er det tid for en stor fest!
Læserbrev bragt i Effektivt Landbrug den 11-05-2018

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *