Bjarne Brønserud om næringsstoffer fra landområder

I de lovtekster som Danmark har tiltrådt i EU er der fastlagt maksimumsgrænser for koncentrationen af nitrat-N. Siden 1991 har denne grænse været 11,3 milligram nitrat-N. Når der således henvises til Vandrammedirektivet kan det konstateres ud fra årets Novana-rapport, at det danske vandløbsvand har en særdeles fin kvalitet, og at denne fine kvalitet har gjort sig gældende i hele perioden siden 1990.

Læs hele artiklen

Og som bragt i Grovvarenyt

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *