Landbruget kan få større respekt ved at ændre strategi

Et kort interview på P1 med næstformand i L&F, Thor Gunnar Kofoed, bliver ved med at »banke på«.

Den 17/11 lidt før kl. 8. hørte jeg på P1 Thor snakke godt for sin sag omkring BNBO og fik overbevist journalisterne om, at nutidens sprøjtemidler ikke kan sive ned i grundvandet, fordi de ellers ikke vil blive godkendt af Miljøstyrelsen.

Til sidst stiller P1 spørgsmålet til Thor:

– Hvorfor ikke bare fortsætte med at sprøjte, hvis det alligevel ikke kan sive ned i grundvandet.

Thor: – Fordi der er lavet en politisk vedtagelse, at man ikke må.

P1: – Men siger du, dybest set en politisk overflødig beslutning.

Thor: – Ja.

Efter nogle sekunder slutter P1:

– Tak for det Thor Gunnar Kofoed.

Så er interviewet faktisk slut, men Thor insisterer: »Men jeg vil gerne pointere meget klart, at det går rigtig godt derude med at tage de der BNBO-områder ud og vi har helt hen til udgangen af 2024 med at lave de frivillige aftaler … «

Hvad skete der lige der?

Var det ikke årtiers strategi for mange landboorganisationers måde at agere på kogt ned i en maggiterning.

Faglig set er ordningen ganske overflødig, da grundvandet på ingen måde bliver renere ved at forbyde brug af pesticider. Men da der er et politisk flertal for BNBO vælger L&F at indgå i politiske studehandler for at undgå muligvis noget værre og samtidig arbejde for at få en så stor erstatning til sine medlemmer som muligt.

Man vælger altså at gå på akkord med fagligheden for at få politisk indflydelse.Men hvor skal vi så gå hen og få troværdig viden, hvis alle vil lege politikere?

Vi skal heller ikke glemme, at valget medfører ekstra unødige omkostninger til os aftagere af drikkevand inkl. landmænd.

Selvforskyldte trængsler

Men når man vælger denne kræmmerstrategi, bliver det samtidig vanskelig at opnå respekt i befolkningen. Så nogle af landbrugets trængsler er nok selvforskyldt.

Hvis analysen er rigtig så lang, er der yderligere noget at tage op til overvejelse.

Landboorganisationer plæderer for inddragelse af lavbundsarealer, minivådområder etc. for at please den politiske tidsånd. Men tror man selv på, at det overhovedet hjælper på et næringsstofforhold, der forbedrer vandmiljøet.

Er der ikke igen tale om en form for politisk prostitution i håb om, at den kan veksles til erstatning for mistede dyrkningsrettigheder, hvis der ellers er nogen, der tør sætte tal på erstatningen.

Undertegnede er ikke i tvivl om, at Thor Gunnar Kofoeds strategi på sigt aldrig vil opnå respekt hos den øvrige befolkning. Men vil i øvrigt opfordre alle, der har fået et mandat af landbrugets udøvere, om at tage den fremtidige miljørelaterede strategi op til overvejelse.

 

Bag betalingsmur

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *