Vor tids Gorbatjov – Eva Kjer Hansen

Det er ufattelig så meget suppe der kan koges på den landbrugspakke.

Store dele af forskerverdenen er ”støt på manchetterne”, da de, som nogle andre paver, i mange år ikke har været vant til at blive korrigeret/modsagt. Det vi oplever nu er jo, at politikerne er ved at finde ud af, at der måske findes andre sandheder end dem som vores universiteter og forskermiljøer beregner sig frem til.

Hvor er medieverdenen henne i al det her?
DR er jo som sædvanlig ukritisk mikrofonholder for de falske miljøprofeter. Men sygdommen har nu også bredt sig til Berlingske, der med 3 journalister har mere travlt med at finde håret i suppen end at afsløre, at det er selve suppen der er næringsfattig.

Den hårdt prøvede Eva Kjer Hansen vil gå over i historien på samme måde som Gorbatjov der troede at han kunne redde kommunismen ved at modernisere og reformere den.

Der må nu gødes mere og der skal måles en masse over hele landet. Men den til enhver tid siddende miljøminister sidder stadigvæk tilbage som en anden solkonge og bestemmer, via lovpligtige gødningsplaner, hvor meget gødning/næringsstoffer landbruget må tildele deres afgrøder. Det er jo lige så skørt som hvis erhvervsministeren skulle udstikke retningslinjer for hvordan det øvrige erhvervsliv skulle optimere deres produktion.
Derfor kan det kun gå for langsomt med at få udfaset ”Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække”.

Det er jo ikke det der kommer ud af landbrugets drænrør der er problemet. Det er derimod alle de store centrale rensningsanlæg (jeg kalder dem slamfabrikker) der er opført i de seneste årtier.
Mere end 90 % af vores spildevand går nu den vej. En masse kloakering/rørlægning har det medført. Dimensioneringen ville blive alt for kostbar hvis denne rørlægning skulle håndtere vandmængderne ved kraftigt nedbør, derfor må overløb accepteres.
Med jævne mellemrum medfører det noget frygteligt miljøsvineri og husdyr må af og til lade livet, da de ikke så nemt kan flygte da de er indhegnet i de lavtliggende græsningsarealer, hvor spildevandsoverløbene ofte ender.
Men det værste er dog, at spildevand i dag kun har en behandlingstid på ca. 2 døgn, med unødig CO2 forbrugende energi til følge.
Mange stoffer bliver i dag udledt til det marine miljø som vi slet ikke har styr på, men det kommer altså ikke fra landbrugets drænrør!

Eva Kjer Hansen har ikke fjernet anklagen mod nitrat/landbruget, men hun har hjulpet det på vej på samme måde som Gorbatjov hjalp til med at få afsløret kommunismen kynisme.

Se artikel Eva som Garbtjov 2016-04-13

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *